Tag Archives: thầy lê phước

Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lê Phước và cô Tô Ngọc Thạnh

Thành thật phân ưu cùng quý tang quyến: -*- MỘT : Nhận được tin tạ thế quá trễ, nay Thầy Nhiêu có lời giả biệt bạn hiền cố giáo sư THKT Thầy Lê Phước . Nguyện hương linh thầy sớm về cõi an yên vĩnh hằng -*- HAI : Thầy Nhiêu cũng có lời giã biệt cố thư ký THKT , Cô Tô Ngọc Thạnh. Nguyện hương linh Cô Quảng Hưng sớm an vui nơi cõi Phật.   ĐOÀN VĂN…