Tag Archives: di sản việt

Di sản Việt trên smartphone

  Bao năm qua, một phần do công việc phải đi ra nước ngoài nhiều, phần khác cũng bởi tư tưởng “bụt nhà không thiêng” khá nặng, tôi quan niệm rằng, các nơi ở trong nước có gì đáng xem, mà có gì chúng ở ngay trong nước có chạy đi đâu mà sợ. Ngay tới những địa danh của TP HCM mà tôi cũng không rành cho dù đã sinh sống ở đây hơn 30 năm rồi. Khai ra…