Tag Archives: đỗ thị mỹ lộc

Tình nghĩa Thầy trò THKT với thầy Ngô Văn Rí

Nghe tin Thầy Ngô Văn Rí gặp hoàn cảnh khó khăn,bạn Đỗ Thị Mỹ Lộc xin đóng góp 2.000.000 đ và bạn Đỗ Thị Tuyết Trinh 1.000.000 đ. Gđ TKT cám ơn hai bạn,chúng tôi sẽ chuyển đến cho Thầy một ngày sớm nhất.Đây cũng là thể hiện tình cảm Thầy trò của Gđ THKT và chỉ có ở THKT . (Gđ.THKT)