Tag Archives: Đường Hoa Hàm Nghi (Saigon)

VIDEO: Đường Hoa Hàm Nghi (Saigon) Tết Ất Mùi 2015 (Phần 2/2)

  Như một món quà đầu năm của tôi dành tặng quý vị ở xa hay không thể lang thang Đường Hoa tết này. Xin click vào đây để xem video   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon Tết Ất Mùi 2015)  

VIDEO: Đường Hoa Hàm Nghi (Saigon) Tết Ất Mùi 2015 (Phần 1/2)

  Như một món quà đầu năm của tôi dành tặng quý vị ở xa hay không thể lang thang Đường Hoa tết này. Đường Hoa Tết Ất Mùi 2015 trên đường Hàm Nghi (TP.HCM) mở từ tối 16-2-2015 (28 Tết) đến tối 22-2-2015 (Mùng 4 Tết). Đây là năm thứ 12, TP.HCM tổ chức Đường Hoa Tết. Từ năm 2003 tới 2014, Đường Hoa trên đường Nguyễn Huệ. Năm 2015, do vướng công trình xây dựng đường Nguyễn Huệ…