Tag Archives: Gia Định Báo

Những tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam

Trong số các tấm thiệp nhân ngày Nhà báo mà mình đã gởi lên Cõi Phây mỗi năm, A Phủ thích nhứt 2 tấm cổ lai hy này. Giữa thời của máy tính, Internet và giờ tới AI, những tờ báo xưa cũ vào những ngày đầu của báo tiếng Việt ở Việt Nam đem lại cho A Phủ nhiều cảm xúc. Sử sách ghi: Tờ báo ra đời sớm nhất trong làng báo Quốc ngữ ở Việt Nam là…