Tag Archives: Hộ chiếu có chíp

Công dân Việt Nam sắp có hộ chiếu điện tử

Trên báo Người Lao Động ngày 3-11-2019, chúng tôi đã có một bài dài với tiêu đề “Cần sớm có hộ chiếu điện tử”. Rồi ngày 7-10-2020, cũng trên báo này, chúng tôi có thêm bài “Hộ chiếu điện tử tiện lợi cho công dân”. Trước đó khá lâu, vào ngày 12-11-2017, chúng tôi có bài “Hộ chiếu điện tử, nước đã tới chân” trên báo Tuổi Trẻ và ngày Chủ nhật 6-12-2015 có bài “Ngóng tới ngày Việt Nam…