Tag Archives: họp mặt thtk tết mậu tuất 2018

Chương trình ngày Họp mặt Thầy trò Trung học Kiến Tường xuân Mậu Tuất 2018

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỌP MẶT THẦY TRÒ TRUNG HỌC KIẾN TƯỜNG XUÂN MẬU TUẤT 2018 Chào mừng và giới thiệu khách dự (Kiến Đen). Thầy Huỳnh Ngọc Lệ phát biểu khai mạc. Đại diện chính quyền trao giấy khen cho Tập thể thầy trò THKT (thầy Nguyễn Văn Hòa nhận từ ông Đinh Văn Long, Phó trưởng phòng Nội vụ Thị xã). Hội Khuyến học Thị xã Kiến Tường phát biểu (ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hội Khuyến học)….