Tag Archives: Khất thực

Cái bóng của một vị hành giả khổ hạnh trên đường đời

Trộm vía nghĩ rằng lẽ ra cái văn bản của Hội đồng Trị sự GHPGVN không gây tranh cãi nếu như dùng từ ngữ rõ ràng. Nếu muốn phủ nhận vì nguyên nhân nào đó, Hội đồng Trị sự nên viết rõ ràng, minh bạch, đầy đủ rằng nhà tu hành TMT không phải là “tu sĩ của GHPGVN”. GHPGVN không có đủ thẩm quyền để phủ nhận ai không phải là “tu sĩ PG” như văn bản ghi. Bởi…