Tag Archives: lexus

Trâu què được đền bằng trâu mới cứng cẳng

    Anh Kiến Đen thân, Trước thăm anh, tôi và gia đình vẫ̉n bình thường không có gì thay đổi lớn lao trong cuộc sống hàng ngày; có chuyện nhỏ nhỏ viết ra để cùng cười chơi cho vui. Chiếc xe Lexus đời 1996 (19 tuổi đời) cũ kỹ của tôi mà mấy lần anh qua, tôi chở anh đi lang thang Colorado, như Garden of the Gods, nó vừa đi đầu thai kiếp khác vì tai nạn hôm…