Tag Archives: ma

Halloween nói chuyện ma

Ý ý ý à, hoàn toàn không có mê ly rùng rợn đâu nghen. Halloween là một lễ hội ở phương Tây được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch, tức ngày áp lễ Các Thánh (All Saints’ Eve) của người theo đạo Thiên chúa. Tên gọi Halloween được viết gọn từ cụm từ tiếng Anh “All Hallows’ Evening” (Buổi tối của tất cả thánh thần). Đây là lễ hội bắt đầu của một thời kỳ…