Tag Archives: mạo danh

Coi chừng kẻ mạo danh cô Kim Thọ và anh Nguyễn Yểm

Anh đâu rồi? Anh đốt phong long xả xui chưa? Sáng nay đang nghiêng ngó Facebook, tôi nhận được Message của một sư huynh đồng môn Trung học Kiến Tường (THKT) đang định cư ở Đức hỏi thăm. Nghĩ là anh chị của mình thiệt, tôi nhắn qua nhắn lại một cách rất là chân thành và thiệt cái bụng. Xin click vào đây để đọc bài. PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 3-5-2015)