Tag Archives: ngày đầu tháng

Ngày đầu tiên của tháng 2

    Ngày 1-2-2015 là ngày gì hén? Hả, hỏi vô duyên chưa. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 2 năm 2015. Vậy tháng 2 là tháng gì? Hứ, lại lãng nhách nữa. Tháng 2 là tháng thứ hai của năm. Huhu. Vậy là Bá Nha hỗng tìm thấy Tử Kỳ rồi. Nói theo dân công nghệ là “không rà trúng đài”. Xin click vào đây để đọc tiếp   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 1-2-2015)