Tag Archives: nguyễn thị kim chi

Viếng thân mẫu bạn Nguyễn Thị Kim Chi

  Hôm nay, 23-9-2016. Nhóm liên lạc Gia đình THKT tại Kiến Tường đã thay mặt gia đình THKT đến tư gia của cựu học sinh Nguyễn Thị Kim Chi cùng các em cũng là những cựu học sinh của THKT (con thầy giáo Phương) để kính viếng và chia buồn khi hay tin thân mẫu của bạn Kim Chi là cụ bà Nguyễn Thị Đắt sinh năm 1933 đã từ trần ngày 22-9-2016, thọ 84 tuổi. Nguyện cầu hương…