Tag Archives: nguyễn văn đào

Thăm bạn Đào (Nghĩa) đang vượt qua cơn khó khăn

  Hôm 12-1-2016, khi hay tin muộn một bạn đồng môn trung học ở Kiến Tường bị tai biến, Nhóm Liên lạc Gia đình THKT tại Kiến Tường đã đến nhà thăm hỏi. Do vướng công việc làm ăn nên cả nhóm khi tập trung đi thăm thì trời đã sụp tối rồi. Thay mặt GĐ THKT, chị Trần Thị Hiếu và chị Trần Thị Hên đã thăm hỏi bệnh tình cũng như sức khỏe của bạn. Cựu học sinh…