Tag Archives: phan ngọc lạc

Ngày ấy THKT

  Ngày ấy… vào năm học 1969-1970, tôi thi vào trường trung học công lập Kiến Tường, tôi nhớ tôi ngồi chung phòng thi với Chi Lan (cùng vần L), nhà Chi Lan ở phía sau dãy cư xá nơi tôi sống, không hiểu Chi Lan còn nhớ tôi không? Tôi và các bạn được sắp vào lớp đệ Thất A2 và sau đó đổi lại là lớp 6A2. Trong năm học đó có 4 lớp 6 gồm 3 lớp…