Tag Archives: pháo hoa

Pháo hoa đón giao thừa ở Saigon

  Pháo hoa đón Giao thừa 2016 tại Saigon Xin mời xem video: