Tag Archives: rằm tháng mười

Cảm ơn Rằm tháng Mười cặp kè với Thanksgiving Day

Sáng nay liếc mắt đưa tình với tờ lịch bloc: cõi trên là thứ Năm 26-11-2015, cõi dưới là 15 tháng Mười năm Ất Mùi. Cõi trên là ngày lễ Tạ ơn Thanksgiving Day. Cõi dưới là ngày Rằm tháng Mười. Xin click vào đây để đọc bài