Tag Archives: Rocky Mountain National Park

Công viên quốc gia Hoa Kỳ Rocky Mountain National Park

Công viên quốc gia Hoa Kỳ Rocky Mountain National Park ở bang Colorado là khu vực rộng lớn trên đỉnh rặng núi Rocky Mountain, chạy theo hướng Bắc Nam qua nhiều bang rộng lớn của Mỹ. Nơi thầy Hữu Thành – cô Kim Thọ ở cách công viên hơn 200km. Sáng sớm, chúng tôi được thầy Thành vừa làm tài xế, vừa là hướng dẫn viên du lịch, chinh phục độ cao 12.000 feet (khoảng 5.000m). Cảnh vật không ngừng thay đổi…