Tag Archives: sẵn sàng

Chết khi chưa già

  Một người bạn của tôi vừa qua đời. Anh sinh ngày 9-5-1972, tức là anh mới mừng sinh nhật thứ 43 của mình gần 1 tháng rưỡi. Con trai trưởng của một cô bạn đồng môn thời trung học chết vì tai nạn giao thông ở tuổi 30. Xin click vào đây để đọc bài.   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 24-6-2015) + Purple Flowers in Baby Food Jar, tranh màu nước của RoseAnn Hayes ở Hill Country, Texas, Hoa…