Tag Archives: thăm sư huynh

Thăm sư huynh bị bệnh

Ngày 1-3-2016, thay mặt Gia đình THKT, nhóm liên lạc tại Kiến Tường đã đến thăm viếng một sư huynh đang bị bệnh (thân phụ của bạn Nguyễn Thị Dạ Thảo, hiện là Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Kiến Tường). Đó à cựu học sinh Nguyễn Dương Thạnh, thuộc thời kỳ thầy Tân là Hiệu trưởng Trung học Công lập Kiến Tường, học đệ nhị năm 1965. NGUYỄN VĂN DŨNG