Tag Archives: thẻ nhà báo

Chiếc thẻ chỉ là… chiếc thẻ

Nhân Ngày Nhà báo 21-6-2023, A Phủ xin chia sẻ lại một bài đã viét vào dịp “cúng kị” này hồi năm 2019. Tới giờ này, nó vẫn mang tính thời sự. Cũng xin nói thêm, vốn tính khiêm nhu trinh trắng bẩm sanh, A Phủ chỉ dám xin là “nhà báo vũ trụ – universal press”. Chớ nếu là kẻ hãnh tiến, khoái nổ, A Phủ đã apply thành “nhà báo liên vũ trụ – inter-universal press”. Chiếc thẻ…