Tag Archives: thư pháp việt

VIDEO: Cô đồ thư pháp tuổi đôi mươi

Chiều 9-2-2015 (21 Tết Ất Mùi) nhân có chuyện ra Saigon, tôi tạt trở lại Lễ hội Tết Việt Ất Mùi 2015 ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Và ngạc nhiên chưa, bên cạnh những ông đồ, anh đồ mặc áo dài đen hôm nay có thêm một cô đồ tha thướt trong tà áo dài trắng nữ sinh. Cô đồ thư pháp Nguyễn Tuyết Như, 20 tuổi, học thư pháp được 1 năm rưỡi. Cô học qua Internet…