Tag Archives: thư THKT

Thư của cô Hoàng Thị Thịnh

Úc 2/2/2015 Gửi Bách Cảm ơn Phước đã thực hiện video clip đáng trân quý này và cảm ơn Bách đã là một liên lạc viên đáng khen. Tình cờ hôm nay cô bắt đầu niên khóa mới cho các Lớp Tình Thương, với bài dạy đầu tiên là “2015_The Year of The Goat”, và với nỗi bồi hồi tưởng nhớ những cái Tết đoàn tụ đại gia đình khi còn Thầy Biểu và Bố Mẹ cô … 2014 đã…