Tag Archives: Trái đất

Việt Nam là nước Top 15 số dân trên Trái đất

Trở thành cường quốc gì gì thì khó, chớ là một cường quốc về số dân thì dễ như…. xả trứng đẻ sòn sòn năm một. Theo World Population Review Hiện nay, với dân số hơn 98 triệu, Việt Nam là “cường quốc” hạng 15 trên danh sách số dân thế giới. Hạng 15 trong số 235 nước và vùng lãnh thổ được thống kê thì đâu phải dạng vừa. Nguồn Internet. Thanks. Theo dự báo của Tổng cục Thống…