Tag Archives: võ hửu giảng

Bạn Hữu Danh tới thăm anh Võ Hữu Gỉang ở North Carolina

  Ngày 23-8-2015, trong chuyến sang Mỵ thăm con gái đang định cư tại bang Nortth Carolina, bạn Hũu Danh đã tới thăm nhà anh Võ Hữu Gỉang ở cách đó không xa.