Tag Archives: võ nhựt trưởng

Tin buồn

Gia đình THKT đau buồn báo tin: Ông Võ Nhựt Trưởng,sinh năm 1936 là thân phụ của bạn Võ Thị Giúp (Cựu học sinh THKT lớp A2 niên khóa 1969) và Nhân (niên khóa 1970) đã từ trần ngày 30-4-2016, hưởng thọ 81 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại tư gia TX Kiến Tường. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 02-5-2016,sau đó được an táng tại đất nhà xã Tuyên Thạnh, TX Kiến Tường, tỉnh Long An. GĐ…