HÌNH ẢNH: Gia đình THKT viếng đám tang thân mẫu thầy Nguyễn Văn Hòa (ảnh: Nguyễn Văn Dũng)

 

Ngày 27-12-2014, Gia đình THKT đã tới Cai Lậy viếng đám tang thân mẫu thầy Nguyễn Văn Hòa.

Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG (Kiến Tường)

Thầy Nguyễn Văn Hòa – cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy (TP.HCM): CẢM TẠ. Kính thưa quý Thầy Cô, các bạn đồng nghiệp và Gia Đình THKT thân thương
Tôi xin gửi lời chân thành cám ơn đến với tất cả thành viên THKT ở xa gần đã gửi lời hoặc đến thắp hương ,chia buồn với gia đình chúng tôi trong những ngày tổ chức tang lễ cho thân mẫu của chúng tôi là Cụ Bà Nguyễn Thị Vinh hưởng thọ 94 tuổi. Càng xúc động hơn nữa khi tôi gặp được những thầy cô tuy tuổi đã cao, sức khỏe kém mà phải vất vả vượt qua nhiều chặng đường xa để đến miền quê hẻo lánh của tôi thắp hương cầu nguyện cho vong linh của mẹ chúng tôi.
Mong nhờ những lời nguyện chân thành đó mà mẹ chúng tôi được thêm phước phần và thanh thản về nơi cõi Phật .Xin ơn trên gia hộ cho quý thầy cô ,các bạn đồng nghiệp và toàn thể thành viên trong Gia đình THKT
Trân trọng
Nguyễn Văn Hòa – Nguyễn Thị Ngọc Thủy

 

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-065

Thầy cô Lê Công Phúc (trái) và các bạn Lê Ngọc Điền, Huỳnh Thị Kiều Ngay và Nguyễn Kim Hoàng.

Thầy Đoàn Văn Nhiêu đang được Kiến Đen phỏng vấn.

Thầy Đoàn Văn Nhiêu đang được Kiến Đen phỏng vấn.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-063 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-062 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-061 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-060 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-059 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-058 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-057

Thầy Đoàn Văn Nhiêu, cô Ngọc Thủy, thầy Nguyễn Trọng Hòa (ngồi giữa), thầy Nguyễn Văn Hòa, và thầy Võ Xuân Sơn.

Thầy Đoàn Văn Nhiêu, cô Ngọc Thủy, thầy Nguyễn Trọng Hòa (ngồi giữa), thầy Nguyễn Văn Hòa, và thầy Võ Xuân Sơn.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-043

Cô Huỳnh Kim Tú, cô Liễu (phu nhân thầy Lê Công Phúc), bạn Ngọc Lan, …

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-045

Các bạn Nguyễn Văn Dũng, Điền, Trần Văn Sum.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-044

Các bạn Nguyễn Thanh Liêm, Nhanh, Trần Ngọc Răn, Trần Thị Hiếu, Trần Thị Hên.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-055 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-054 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-053 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-052 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-051 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-050 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-049 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-048 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-047 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-046

Bạn Phan Ngọc Lạc và Kiền Đen.

Bạn Phan Ngọc Lạc và Kiền Đen.

Thầy Đoàn Văn Nhiêu và thầy Bùi Trung Tính.

Thầy Đoàn Văn Nhiêu và thầy Bùi Trung Tính.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-040

Thầy Nguyễn Văn Thừa, thầy Trần Văn Thới và thầy Nguyễn Văn Trắc cùng anh Hai của thầy Hòa.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-032

Cô Liễu (phu nhân thầy Công Phúc), bạn Trần Thị Kim Oanh, và bạn Tô Thị Bé (đeo kính bìa phải)

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-031

Bạn Kim Oanh, cô Ngọc Thủy, bạn Tô Thị Bé và bạn Phan Ngọc Lạc.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-039 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-038 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-037 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-036 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-035 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-034 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-033

Hai bạn Điền và Trần Văn Sum.

Hai bạn Điền và Trần Văn Sum.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-027

Bạn Kiều Nga, bạn Trần Thị Thanh Nguyên, thqầy Bùi Trung Tính (đứng), bạn Kim Hoàng, bạn Huệ và bạn Phan Khánh Vân.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-029 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-028

Các bạn Khánh Vân, Lê Ngọc Điền, Nhanh và Nguyễn Thanh Liêm.

Các bạn Khánh Vân, Lê Ngọc Điền, Nhanh và Nguyễn Thanh Liêm.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-025 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-024

Thầy Ngô Bảo Toàn (đứng).

Thầy Ngô Bảo Toàn (đứng) và thầy Lê Công Phúc (ngồi).

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-022

Bạn Võ Thị Hoa Sương, bạn Thanh Liêm, bạn Trần Ngọc Bách, thầy Nguyễn Văn Thừa.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-019

Thầy Cao Thành Phát, thầy Trung Tính, bạn Trần Văn Ngỡi (đứng), thầy Trọng Hòa.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-021 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-020

Cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (trái) và bạn Đồng Ngọc Lan.

Cô Hoàng Thị Cẩm Thạch (trái) và bạn Đồng Ngọc Lan.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-017 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-016 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-015 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-014

Thầy Nhiêu chia buồn cùng cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy (phu nhân thầy Nguyễn Văn Hòa).

Thầy Nhiêu chia buồn cùng cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy (phu nhân thầy Nguyễn Văn Hòa).

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-012 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-011 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-010 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-009 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-008

Cô Võ Bích Thủy và thầy Đoàn Văn Nhiêu.

Cô Võ Bích Thủy và thầy Đoàn Văn Nhiêu.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-006

Từ trái qua: các thầy Trần Văn Thới, Võ Xuân Sơn và Lê Công Phúc.

Từ trái qua: các thầy Trần Văn Thới, Võ Xuân Sơn và Lê Công Phúc.

141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-004 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-003 141227-thkt-damtang-methay-nvhoa-cailay-nvdung-002