Thầy trò THKT dự đám cưới con trai cô Võ Bích Thủy

141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-015_resize

 

Ngày 20-12-2014, Nhóm Thầy trò THKT tại Saigon đã đến dự tiệc cưới con trai của cô Võ Bích Thủy và thầy Vũ Công Tiến  là em Vũ Bích Thái Bình sánh duyên cùng em Trương Thị Huyền Trang tại nhà hàng Vườn Cau – Gò Vấp. Tham dự tiệc cưới gồm có cô Hoàng Thị Cẩm Thạch, thầy Lê Công Phúc và phu nhân (cô Liễu), tThầy Nguyễn Văn Hòa và cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy, cô Nhuận (Trung học Kiến Bình) .Học trò có Trần Ngọc Bách, Nguyễn Thanh Phong, Đỗ Tám, Kim Oanh, Huỳnh Ngọc Phát ,Lê Văn Chín (9 Phèn) và các bạn cựu học sinh trung học tỉnh hạt Kiến Bình.

 

TRẦN NGỌC BÁCH

(Saigon 20-12-2014)

141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-002_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-003_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-004_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-005_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-006_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-007_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-008_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-009_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-010_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-011_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-012_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-013_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-014_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-015_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-016_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-017_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-018_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-019_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-020_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-021_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-022_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-023_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-024_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-025_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-026_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-027_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-028_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-029_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-030_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-031_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-032_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-033_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-034_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-035_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-036_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-037_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-038_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-039_resize 141220-thkt-damcuoi-contrai-covbthuy-tnbach-040_resize