“Hai-cu” thiệt là lợi hại

 

haiku

Haiku (hài cú) thường được đọc là “hai-cư”, nhưng chắc nhiều người thích thấy sao đọc vậy là “hai-cu”. Và để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt tránh đầu độc tư tưởng mọi tầng lớp nhân dân, sách báo của người Việt nên kiên trì giữ vững cách phiên âm tiếng Latinh của loại thơ “độc” này, không “đọc sao viết vậy”. Cụ thể là viết “haiku” thay vì “hai cu” dễ bị cho là ảo tưởng, hoang đường làm ảnh hưởng tới việc thưởng thơ “hài cú”.

Đây là một thể loại thơ cổ của Nhật Bản, có từ thế kỷ 17. Một bài thơ haiku truyền thống gói gọn trong vòng tối đa 17 âm tiết (tiếng Nhật là on) và gồm 3 câu với số âm tiết là 5-7-5.

Xin click vào đây để đọc bài.

Ảnh minh họa: Một bài thơ haiku. (Nguồn: Internet. Thanks)