VIDEO: Trung học Kiến Tường chúc mừng năm mới 2016

151222-damcuoi-contrai-chixuyen-054_resize

Thầy Đoàn Văn Nhiêu và cô Hoàng Thị Cẩm Thạch chúc mừng năm mới 2016.

Mời xem video: