Chuẩn bị cho ngày Họp mặt đại gia đình trung học Kiến Tường

 

Vừa qua, nhóm liên lạc Gia đình THKT tại Kiến Tường đã có cuộc họp với cô Dạ Thảo, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông thi xã Kiến Tường để bàn việc phối hợp chuẩn bi mọi mặt cho ngày Họp mặt đại Gia đình Trung học Kiến Tường lần đầu tiên tổ chức tại trường này.

Trường THPT thị xã Kiến Tường và trường Trung học cơ sở Võ Duy Dương được tách ra từ trường Trung học công lập Kiến Tường trước đây. Có nghĩa là tiền thân của hai trường này chính là THKT.

Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG

160124-thkt-hopmat-binhthan-chuanbi-2

Từ trái: bạn Nguyễn Thanh Liêm, cô Dạ Thảo, bạn Trần Thị Hiếu và bạn Trần Thị Hên.

160124-thkt-hopmat-binhthan-chuanbi-1