VIDEO: Thư mời Họp mặt Trung học Kiến Tường Xuân Bính Thân 2016

 

Phát trên Đài Truyền hình Long An trong các ngày 21 tới 24-2-2016.

Xin mời xem video: