Trợ giúp bạn Đặng Ngọc Điệp

thkt-welcome

Bạn Đặng Ngọc Điệp là cựu học sinh THKT niên khóa 1970, trong trường học, bạn là một cầu thủ đá bóng giỏi và thường được bạn bè gọi là Điệp Trâu (bởi bạn rất to con ). Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bạn mặc cảm cho nên không tham gia vào các kỳ họp mặt. Tuy nhiên đã là học sinh THKT thì chúng ta xem nhau như là đồng môn. Hiên nay bạn mang căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe kém. Được biết hoàn cảnh của bạn Điệp, GĐ THKT sẽ trao đổi nội bộ để có thể giúp đỡ phần nào cho bạn.
(Phong xẹp)