Lời cảm ơn của bạn Trần Ngọc Bách và gia đình

Thank you

CẢM TẠ:

Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cám ơn đến quý Thầy Cô, anh chị sư huynh,sư tỷ và các bạn dồng môn trong gia đình THKT đã gửi email, gọi điện thoại và đến tư gia viếng linh cữu của Cha chúng tôi là ông Nguyễn Lương Ngọ, vừa tạ thế tại Saigon ngày 14-8-2016. Trong lúc tang gia bối rối còn nhiều điều sơ sót, mong quý vị thứ lỗi.

TRẦN NGỌC BÁCH và gia đình

160816-thkt-damtang-nhacphu-giabach-01 160816-thkt-damtang-nhacphu-giabach-02 160816-thkt-damtang-nhacphu-giabach-03 160816-thkt-damtang-nhacphu-giabach-04 160816-thkt-damtang-nhacphu-giabach-05 160816-thkt-damtang-nhacphu-giabach-06 160816-thkt-damtang-nhacphu-giabach-07 160816-thkt-damtang-nhacphu-giabach-08 160816-thkt-damtang-nhacphu-giabach-09