Tình nghĩa GĐ THKT với hai thầy Ngô Văn Rí và Nguyễn Hữu Hệ

1471611321951
Chiều nay Phong xẹp tôi đã nhận được 200 AUD của Thầy cô Phạm Doanh Môn từ Úc gởi về:
-100 AUD gởi Thầy Ngô văn Rí.
-100 AUD chăm sóc cho Thầy Nguyễn Hữu Hệ
Gđ THKT cám ơn Thầy Cô Phạm Doanh Môn mặc dù ở xa xôi nhưng tấm lòng luôn nhớ đến tình nghĩa THKT.Chúc Thầy cô và gia đình hạnh phúc, sức khỏe tràn đầy .(Tràn nhiều nhiều cho tụi em hứng chút chút..)
(Gđ THKT)