Thăm cô Phạm Thị Thu ở Bến Tre

 

Trưa ngày 30-08-2016 sau khi chia tay gia đình Thầy Cô Ngô văn Rí ( Giồng Trôm ) thầy trò THKT tiếp tục đến thành phố Bến Tre thăm Cô Phạm Thị Thu .Tất cả rất vui mừng vì sức khỏe của Cô đến hôm nay đã tạm ổn ,mặc dù vẫn còn phải dùng thuốc đến năm 2017

TRẦN NGỌC BÁCH

160830-thkt-thamco-phamthithu-01 160830-thkt-thamco-phamthithu-02 160830-thkt-thamco-phamthithu-03 160830-thkt-thamco-phamthithu-04 160830-thkt-thamco-phamthithu-05 160830-thkt-thamco-phamthithu-06