Chuyện Thầy Hệ

19-9 b18-9d18-9 c18-9
Sáng nay Thầy trò 3 trường THKT, Marie Curie, THKM Thủ Đức đã họp mặt tại quán cafe Đà lạt phố,có sự tham gia của các nhà báo,nội dung là bàn việc:
– Chăm lo đời sống cho Thầy Hệ.
-Kết nối lại toàn bộ sự kiện căn nhà Thầy bị cô giúp việc chiếm đoạt,sau đó chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý giao cho Ls làm việc .
Mọi việc còn nhiều gay go,chi phí cho vụ kiện nầy sẽ tốn không ít chi phí( Dự kiến hàng trăm triệu),một con số không nhỏ.
Một số tình hình xin báo cáo,có diễn biến gì mới sẽ thông tin thêm.
(GĐ.THKT )