Thăm Thầy Nguyễn Hữu Hệ

IMG_4127IMG_4122

Thầy Nguyễn Hữu Hệ hiên nay đang cư trú tại nhà của Anh Đức là cháu kêu bằng chú .Được sự chăm sóc tận tình của các người cháu,sức khỏe Thầy cũng tốt hơn trước,tinh thần ổn định,không còn nói nhảm và đòi đi ra ngoài như trước.Vụ kiện  đòi nhà của Thầy đang được cơ quan công an điều tra ,hy vọng vẫn là hy vọng…

Gđ. THKT