Thầy cô Hữu Hạnh – Kim Oanh lên chức ông bà nội

 

Xin chúc mừng thầy cô Nguyễn Hữu Hạnh – Lý Thị Kim Oanh (Đức) vừa lên chức ông bà nội. Thầy cô cũng được kết nạp làm hai thành viên mới của Cậu lạc bộ O6ng bà THKT.

Chúc mừng cháu Micky.

Bé Micky – cháu nội thầy cô Hạnh – Oanh. (Ảnh từ Facebook của thầy cô).