Thầy Võ Xuân Sơn thăm TT Colo

 

Sau khi rời Đỗ Nguyễn Gia Trang (nhà thầy Đỗ Ngọc Trang – cô Nguyễn Thị Bích Thủy) tại Elk Grove (Caliofornia) hồi cuối tháng 4-2017, thầy Võ Xuân Sơn cùng “sư tử” Võ Xuân Quang đã bay sang Denver (bang Colorado) thăm TT Colo (thầy cô Nguyễn Hữu Thành – Huỳnh Kim Thọ). Anh của Quang là Võ Xuân Phong sau khi thăm thầy cô Trang – Thủy đã về lại Việt Nam.

Trong ảnh, từ trái: Xuân Quang, thầy Sơn và thầy Thành. Có lẽ “phó nhòm” là cô Kim Thọ.