Gia đình THKT viếng thầy Võ Quốc Hùng

 

Ngày 14-2-2019, nhóm đại diện Gia đình THKT ở khu vực Saigon đã về thị xã Kiến Tường để viếng linh cữu thầy Võ Quốc Hùng vừa qua đời rạng sáng 13-2-2019. Đoàn gồm cô Hoàng Thị Cẩm Thạch, thầy Nguyễn Văn Hòa, thầy Nguyễn Quốc Dũng, anh Trần Văn Ngỡi (cựu học sinh và bạn đồng môn với thầy Quốc Hùng) và các cựu học sinh Trần Ngọc Bách và Nguyễn Thanh Phong (Xẹp). Tại đây, đoàn đã cùng anh Nguyễn Thanh Liêm và chị Trần Thị Hiếu thuộc nhóm đại diện Gia đình THKT ở khu vực thị xã Kiến Tường đến tư gia kính viếng thầy Quốc Hùng và chia buồn cùng gia đình thầy.

Nguyện cầu hương linh thầy Võ Quốc Hùng sớm về cõi Vĩnh hằng cực lạc.

Gia đình THKT.

+ Ảnh: TRẦN NGỌC BÁCH