Tag Archives: Chữ bác sĩ

Xấu như chữ bác sĩ…

Đành rằng ông bà mình đã tổng kết: “Chữ xấu như gà bới” = “Chữ xấu như chữ bác sĩ”, nhưng bác sĩ kê đơn mà người ta không thể đọc được (có khi ngay cả bác sĩ đọc lại cũng không biết mình đã viết gì nếu không suy ra từ bệnh lý của bệnh nhân) thì quả là nguy hiểm. Bán lộn thuốc và uống nhầm thuốc như chơi. Có lẽ nên đề xuất: 1. Mở cuộc thi…