Tag Archives: Đoàn Văn Nhiêu

Vui chút đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Tôi đã ở Mộc Hóa (tỉnh Kiến Tường trước 1975) ngót 10 năm làm việc và dạy học ở trường Trung học Bán công, Trung học Công lập Kiến Tường. Nhiều năm sau năm 1975, các cựu học sinh đã tạo Website lấy tên Trung Học Kiến Tường. Khi đó biểu tượng THKT thường được thầy trò vui chơi bằng cách tìm những cụm từ có 4 chữ mà 4 ký tự đầu của những cụm từ nào có đủ THKT…