Tag Archives: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

105 năm ở trên trần gian thì có 100 năm sống xuất gia tu hành nơi cửa Phật

105 năm ở trên trần gian thì có 100 năm – 1 thế kỷ – sống xuất gia tu hành nơi cửa Phật. Đó là đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vị Pháp chủ thứ 3 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài là chức sắc đứng đầu Phật giáo ở Việt Nam. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, sinh năm 1917 tại huyện Yên Khánh (Ninh…