Tag Archives: nguyễn văn lộc

Học trò: NGUYỄN VĂN LỘC

– Sinh ngày: 15-9-1958 – Địa chỉ hiện nay: Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. – e-mail: – Phone:  – Công việc hiện nay:  – Học tại trường từ: 1970  – Lớp: 6A1 (niên khóa 1970-1971) – Ghi chú:          

Chào mừng bạn Nguyễn Văn Lộc, niên khóa 1970

  Từ đường THKT vừa nhận được e-mail của bạn Nguyễn Văn Lộc, một cựu học sinh Trung học Công lập Kiến Tường.. Rất vui khi có thêm được bạn Lộc sum họp cùng nhau. Mong bạn giữ liên lạc với THKT nhé. Chúc bạn và gia đình mọi điều tốt lành. Kính quí thầy cô! Em là Nguyễn Văn Lộc sinh ngày 15 – 9 – 1958. Hôm qua tình cờ em gặp trang Web của trường xưa! Em…