Tag Archives: thtk

Gia đình THKT viếng linh cữu thân mẫu cô Võ Thị Dững

  Ngày 25-10-2015, Thầy Trò THKT gồm có cô Hoàng Thị Cẩm Thạch, thầy Nguyễn Văn Hòa, và các cựu học sinh Trần Ngọc Bách, Đỗ Văn Tám, Huỳnh Thị Kiều Nga, Nguyễn Thanh Phong (Xẹp) đã từ Saigon đến xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) để thay mặt thầy trò Trung học Kiến Tường kính viếng linh cữu Cụ bà Nguyễn Thị Giỏi là thân mẫu của cô Võ Thị Dững và là nhạc mẫu của thầy…