Tag Archives: Thứ Sáu Tuần Thánh

Chay tịnh thứ Sáu Tuần Thánh và Rằm tháng 3 cùng một ngày

Năm 2022 vốn là một năm đặc biệt có tới 3 số 2 và có tới 3 tháng có ngày cõi trên (dương) và cõi dưới (âm) trùng nhau (cặp tháng 2 trên 1 dưới, cặp tháng 4 trên 3 dưới và cặp tháng 5 trên 4 dưới). Và rồi ngày thứ Sáu 15-4-2022 nhằm 15 tháng 3 Nhâm Dần cũng là một ngày trùng hợp hiếm có. Ngày “tôn giáo hòa đồng”, cùng nhau chay tịnh. Đây cũng là…