Tag Archives: văn bản khoa học phổ cập

Chung tay phổ cập tri thức khoa học

Thế giới càng phát triển, công nghệ càng tiến bộ, con người càng cần được nâng cao cơ sở tri thức khoa học. Điều đó giúp mọi người có thể “tương thích” với cuộc sống thời đại, có thể làm chủ được nó và khai thác tối ưu tiến bộ công nghệ phục vụ mọi mặt của đời sống. Một trong những nguyên nhân khiến một số người bị lừa gạt, tiền mất tật mang, từ những phương tiện truyền…