Tag Archives: viếng

Viếng đồng môn THKT Nguyễn Dương Thạnh

Ngày 3-5-2016, thầy Nguyễn Văn Hòa đã dẫn đầu nhóm các cựu học sinh THKT tại thị xã Kiến Tường đến phúng viếng linh cữu ông Nguyễn Dương Thạnh, một cựu học sinh Trung học Công lập Kiến Tường thế hệ đầu tiên, đồng thời cũng là thân phụ của cô Nguyễn Thị Dạ Thảo, cựu học sinh THPT Mộc Hóa và hiện là hiệu trưởng trường THPT Kiến Tường. Bên cạnh việc tham gia nhóm THKT, riêng nhóm lớp…