Tag Archives: VÕ HỒNG LẠC

Viếng bạn Võ Hồng Lạc

  Lúc 18g ngày 27-9-2015, Nhóm THKT tại Kiến Tường đã thay mặt Gia đình THKT đến viếng linh cữu bạn Võ Hồng Lạc. cựu học sinh THKT tại tư gia. TIN BUỒN: Gia đình THKT đau buồn báo tin: bạn Võ Hồng Lạc sinh năm 1954, CHS THKT, đã từ trần lúc 14 giờ 00 ngày 26-9-2015 sau một thời gian lâm trọng bệnh (mổ tim). Thọ 62 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại tư gia ở thị…